Aktualności


 • Błękitny Marsz Pokoju ONZ - 10 czerwca 2017 -   na ulicach Warszawy !

  Błękitny Marsz Pokoju ONZ - 10 czerwca 2017 - na ulicach Warszawy !

  19 maja 2017

  Pokój na świecie zaczyna się w nas samych!
  Jeśli chcesz pokoju na świecie, dołącz do nas! Weź udział w marszu!

  więcej
 • Wideokonferencja prasowa - 24 maja 2017: Jak chronić oceany i morza przed katastrofą?

  Wideokonferencja prasowa - 24 maja 2017: Jak chronić oceany i morza przed katastrofą?

  19 maja 2017

  Ośrodek Informacji ONZ  w Warszawie zaprasza na wideokonferencję nt. Jak chronić oceany i morza przed katastrofą?, podczas której będzie łączyć  się z siedzibą główną ONZ w Nowym Jorku.

  Kiedy i gdzie:  24 maja o godz. 15:00 w siedzibie Ośrodka przy ul. Pięknej 19 w Warszawie.

  Kto: w wideokonferencji wezmą udział: pan Peter Thomson, przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego ONZ oraz pan  Andrew Hudson z Programu NZ ds. Rozwoju (Head of Water and Ocean Governance Programme, UN Development Programme - UNDP).
  Moderator: pan Damian Cardona z Departamentu ONZ ds. Informacji Publicznej (Chief of Communications Campaigns Service, UN Department of Public Information)

  Kontakt: Mariola Ratschka, p.o. Dyrektora Ośrodka Informacji ONZ, tel: (22) 825-57-84

  Źródło informacji http://www.unic.un.org.pl

  więcej
 • Szkolenia sieci koordynatorów i liderów edukacji globalnej - przygotowanie realizacji Modułu 2 projektu

  Szkolenia sieci koordynatorów i liderów edukacji globalnej - przygotowanie realizacji Modułu 2 projektu

  13 marca 2017

  W lutym i marcu 2017 roku - Pani Mariola Ratschke pełniąca obowiązki Dyrektora Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie spotkała się z koordynatorami i liderami edukacji globalnej ze wszystkich województw (ponad 160 osób). Mówiliśmy na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju i ich roli w przekształcaniu świata z myślą o lepszej przyszłości dla obecnych i przyszłych pokoleń. 

  więcej
 • Szkoły Liderów Edukacji Globalnej

  Szkoły Liderów Edukacji Globalnej

  01 marca 2017

  Działania w regionach/województwach koordynowane są przez Trenerów edukacji globalnej na mocy zawartego porozumienia o wpółpracy między Ośrodkiem Rozwoju Edukacji  a regionalnymi placówkami doskonalenia nauczycieli jako Instytucjami Parterskimi ORE.

  więcej
 • Szkoły w projekcie Liderzy edukacji na rzecz na rozwoju

  Szkoły w projekcie "Liderzy edukacji na rzecz na rozwoju"

  01 marca 2017

  W 2016 roku do 2-modułowego projektu "Liderzy edukacji na rzecz rozwoju" przystąpiło 160 szkół z całej Polski, tworzących ogólnopolską sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli w zakresie edukacji globalnej.

  więcej
 • Projekt EG 355/2016/M1

  Projekt EG 355/2016/M1

  10 września 2016

  VI edycja projektu "Liderzy edukacji na rzecz rozwoju"
  Rozpoczynamy dwumodułowy projekt EG na lata 2016-2017

  • Moduł 1. październik - grudzień 2016
  • Moduł 2. styczeń-grudzień 2017
  więcej
 • Prezentacja prac - konkurs plastyczny i fotograficzny w ramach Grupy V4 (ERR 2015)

  Prezentacja prac - konkurs plastyczny i fotograficzny w ramach Grupy V4 (ERR 2015)

  30 stycznia 2016

  Prezentowana wystawa składa się z prac nagrodzonych w konkursach plastycznym oraz fotograficznym, przeprowadzonych w 2015 r. w ramach wspólnej inicjatywy państw Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Polska, Słowacja, Węgry). Idea zorganizowania konkursów, poświęconych współpracy rozwojowej, zrodziła się w związku z obchodami Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju 2015, ustanowionego decyzja Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej. Jako oficjalne hasło obchodów roku w państwach UE przyjęto: „Nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość”.

  więcej

Polecamy