Aktualności


 • Szkolenia sieci koordynatorów i liderów edukacji globalnej - przygotowanie realizacji Modułu 2 projektu

  Szkolenia sieci koordynatorów i liderów edukacji globalnej - przygotowanie realizacji Modułu 2 projektu

  13 marca 2017

  W lutym i marcu 2017 roku - Pani Mariola Ratschke pełniąca obowiązki Dyrektora Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie spotkała się z koordynatorami i liderami edukacji globalnej ze wszystkich województw (ponad 160 osób). Mówiliśmy na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju i ich roli w przekształcaniu świata z myślą o lepszej przyszłości dla obecnych i przyszłych pokoleń. 

  więcej
 • Szkoły w projekcie Liderzy edukacji na rzecz na rozwoju

  Szkoły w projekcie "Liderzy edukacji na rzecz na rozwoju"

  01 marca 2017

  W 2016 roku do 2-modułowego projektu "Liderzy edukacji na rzecz rozwoju" przystąpiło 160 szkół z całej Polski, tworzących ogólnopolską sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli w zakresie edukacji globalnej.

  więcej
 • Szkoły Liderów Edukacji Globalnej

  Szkoły Liderów Edukacji Globalnej

  01 marca 2017

  Działania w regionach/województwach koordynowane są przez Trenerów edukacji globalnej na mocy zawartego porozumienia o wpółpracy między Ośrodkiem Rozwoju Edukacji  a regionalnymi placówkami doskonalenia nauczycieli jako Instytucjami Parterskimi ORE.

  więcej
 • Projekt EG 355/2016/M1

  Projekt EG 355/2016/M1

  10 września 2016

  VI edycja projektu "Liderzy edukacji na rzecz rozwoju"
  Rozpoczynamy dwumodułowy projekt EG na lata 2016-2017

  • Moduł 1. październik - grudzień 2016
  • Moduł 2. styczeń-grudzień 2017
  więcej
 • Prezentacja prac - konkurs plastyczny i fotograficzny w ramach Grupy V4 (ERR 2015)

  Prezentacja prac - konkurs plastyczny i fotograficzny w ramach Grupy V4 (ERR 2015)

  30 stycznia 2016

  Prezentowana wystawa składa się z prac nagrodzonych w konkursach plastycznym oraz fotograficznym, przeprowadzonych w 2015 r. w ramach wspólnej inicjatywy państw Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Polska, Słowacja, Węgry). Idea zorganizowania konkursów, poświęconych współpracy rozwojowej, zrodziła się w związku z obchodami Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju 2015, ustanowionego decyzja Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej. Jako oficjalne hasło obchodów roku w państwach UE przyjęto: „Nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość”.

  więcej

Polecamy