Aplikacja "Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju"

16 lipca 2017

Aplikacja Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju jest publicznie dostępnym narzędziem służącym do prezentacji wskaźników monitorujących Cele Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 (z danymi dla Polski) oraz zestawu wskaźników monitorujących zrównoważony rozwój na poziomie kraju, regionów, województw i powiatów.

Analizę informacji ułatwiają narzędzia do wizualizacji danych w formie wykresów i map, jak również obszerny zbiór metadanych. Wskaźniki zostały pogrupowane według Celów Zrównoważonego Rozwoju (w przypadku Agendy 2030) oraz według dziedzin, zawartych w ramach czterech ładów: społecznego, gospodarczego, środowiskowego oraz instytucjonalno-politycznego (dotyczy modułów: krajowego, regionalnego i lokalnego).

Aplikacja i opis  dostępne jest na stronie statystyki publicznej  GUS

Przejdź do Aplikacji na http://wskaznikizrp.stat.gov.pl/index.jsf

 • Moduł Agenda 2030 - wskaźniki globalne dla Polski
 • Moduł krajowy  (Polska, UE, kraje członkowskie UE)
 • Moduł  regionalny ( Polska, regiony, województwa)
 •  Moduł lokalny (Polska, powiaty)

Linki do organizacji międzynarodowych  tutaj 

PUBKLIKACJE DO POBRANIA  (link)

 • Na ścieżce zrównoważonego rozwoju
  Publikacja "Na ścieżce zrównoważonego rozwoju" została przygotowana w związku z wyznaczeniem przez ONZ celów zrównoważonego rozwoju, ujętych w tzw. Agendzie 2030. Jest ona adresowana do wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się i zrozumieć, na czym polega idea zrównoważonego rozwoju oraz co ją łączy ze statystyką.
 • Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski 2015
  Publikacja "Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski 2015" przedstawia propozycję statystyki publicznej w zakresie zestawu wskaźników monitorujących zrównoważony rozwój kraju. Wskaźniki zostały pogrupowane w zakresie czterech ładów: społecznego, gospodarczego, środowiskowego oraz instytucjonalno-politycznego. W ramach ładów wyodrębniono dziedziny, będące odzwierciedleniem celów i priorytetów zrównoważonego rozwoju zawartych w krajowych dokumentach strategicznych.
 • Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce 2017
  W publikacji przedstawiono wskaźniki służące do oceny stanu zielonej gospodarki w Polsce. Zostały one ujęte w czterech podstawowych obszarach: kapitał naturalny, środowiskowa efektywność produkcji, środowiskowa jakość życia ludności oraz polityki gospodarcze i ich następstwa. Uzupełnieniem są wskaźniki kontekstowe, które stanowią źródło podstawowych informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju.

   

 

 

Polecamy