TEG 2019! Obudźmy się! To ostatni dzwonek dla klimatu!

20 sierpnia 2019

"Nasza postawa wobec wyzwań związanych ze zmianami klimatu będzie określała nas, naszą erę i na koniec naszą spuściznę"
Sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon, 2007 r.

Zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatu zajmuje się w skali globalnej Ramowa konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC). Protokół z Kioto ustanawia docelowe poziomy emisji wiążące dla krajów rozwiniętych, które go ratyfikowały, takich jak państwa członkowskie UE. To dopiero pierwszy krok w kierunku bardziej znaczących globalnych ograniczeń emisji, jakie staną się niezbędne.

Więcej informacji na temat europejskiej polityki klimatycznej https://ec.europa.eu/clima/

Globalne Cele dla Zrównoważonego Rozwoju,
Cel 13: Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom
http://www.un.org.pl/cel13

 

21. edycja europejskiego Tygodnia Edukacji Globalnej odbędzie się w dniach 18 – 24 listopada br.
Grupa Zagranica – jako organizacja koordynująca – zaprasza do włączenia się w obchody TEG, pod hasłem:
Obudźmy się! To ostatni dzwonek dla klimatu!

Polecamy