Raport 2017 - Polska Współpraca Rozwojowa

22 listopada 2018

Raport 2017.  Podsumowanie polskiej współpracy rozwojowej w 2017 r.

Jak podkreśla Andrzej Papierz, Dyrektor Generalny w MSZ (do dnia 21 października 2018 r. Podsekretarz Stanu w MSZ odpowiedzialny za działania w ramach polskiej pomocy rozwojowej) - „Polska jest relatywnie nowym donatorem pomocy rozwojowej, jednak udało nam się już wypracować obszary, w których możemy się dzielić naszą wiedzą i doświadczeniem.”

Wśród wszystkich inicjatyw podejmowanych przez Polskę dominują działania związane z zapewnieniem dostępu do edukacji na różnych poziomach, w tym edukacji zawodowej zwiększającej szanse na znalezienie godnej pracy oraz te, które mają na celu podniesienie jakości ochrony zdrowia.

Działamy na rzecz dzieci, osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zdajemy sobie sprawę, że inwestycja w człowieka zawsze się sprawdzi i przyniesie wymierne efekty. Nabyta wiedza nie zginie, a jest szansa przekazywania jej dalej.

Link do pobrania Raportu

źródło: https://www.polskapomoc.gov.pl/Dokumenty,i,publikacje,83.html

 

Polecamy