Edukacja globalna w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Polsce. Raport z badania (ORE, grudzień 2014)

30 stycznia 2015
W RAPORCIE Z BADANIA:
 • Czy edukacja globalna obecna jest w szkołach?
 • Czego dotyczy edukacja globalna?
 • Z kim współpracują szkoły w zakresie edukacji globalnej?
 • Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli
 • Metody pracy z uczniami
 • Dostępność materiałów edukacyjnych
 • Aktywność międzynarodowa uczniów i nauczycieli
 • Różnorodność etniczna w szkołach
 • Zaangażowanie szkół w działania z zakresu edukacji globalnej
 • Globalna świadomość uczniów i nauczycieli
  Wnioski i Rekomendacje.

  Zapraszamy do lektury.
 • Polecamy