Szkoły Liderów Edukacji Globalnej

01 marca 2017

Działania prowadzone w 16 regionach - koordynowane są przez Trenerów edukacji globalnej na podstawie zawartych porozumień o wpółpracy między Ośrodkiem Rozwoju Edukacji a regionalnymi placówkami doskonalenia nauczycieli jako Instytucjami Parterskimi ORE.

Cel działania: rozszerzenie sieci wspomagania szkół i samokształcenia nauczycieli w zakresie edukacji globalnej; wyposażenie Liderów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w ramach sieci współpracy z zespołami nauczycieli, radami pedagogicznymi; pogłębienie wiedzy, rozwijanie umiejętności metodycznych w zakresie realizacji lekcji, zajęć szkolnych zgodnie z założeniami reformy kształcenia ogólnego, Agendą i Celami Zrównoważonego Rozwoju; włączenie uczniów w obchody TEG, działania konkursowe;  podejmowanie działań projektowych  zwykorzystaniem nowoczesnych technologii i grywalizacji.

Zadania Dyrektora „Szkoły Liderów Edukacji Globalnej” (SL-EG)

  1. Wskazanie szkolnego Lidera VI edycji projektu edukacji globalnej „Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”  i umożliwienie Liderowi udziału w 24-godzinnym szkoleniu stacjonarnym, zorganizowanym przez Koordynatorów regionalnych-Trenerów projektu ( Moduł 1. do końca listopada 2016; kontynuacja marzec / kwiecień 2017, Moduł 2. II semestr 2016/2017).
  2. Pomoc Liderowi w działaniu, szczególnie poprzez  powołanie zadaniowego zespołu 10 nauczycieli różnych przedmiotów (międzyprzedmiotowego), w tym m.in. biologa, geografa, fizyka, chemika, bibliotekarza, plastyka, informatyka, pedagoga/psychologa, opiekuna samorządu uczniowskiego – do realizacji zadań projektu EG, wynikających z realizacji tematyki edukacji globalnej zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego MEN.
  3. Umożliwienie Liderowi przeprowadzenia 3 spotkań w semestrze  z zespołem nauczycieli ds. edukacji globalnej (1. organizacyjne, 2. planowanie działań, lekcji, zajęć szkolnych; 3. podsumowujące prace I etapu - modułu 2016/ II etapu – modułu projektu 2017).
  4. Wsparcie działań nauczycieli i uczniów w organizacji Tygodnia Edukacji Globalnej, (włączenie samorządu uczniowskiego).
  5. Stworzenie warunków organizacyjnych do pracy nauczycieli z uczniami w ramach podjętych działań projektu, włączenie zadań EG do planu pracy nauczycieli, planu pracy szkoły.
  6. Współpraca z Koordynatorem regionalnym projektu ORE w zakresie planowania zadań projektu w szkole, w tym organizacji spotkania Wolontariusza w szkole.

Zadania Lidera „Szkoły Liderów Edukacji Globalnej” (SL-EG)

  1. Każdy Lider planuje pracę z zespołem ok.10 nauczycieli w swojej szkole (SL-EG)
  2. Każdy Lider oraz Nauczyciel w SL-EG zaplanuje  i przeprowadzi co najmniej 2 lekcje/ zajęcia w każdym semestrze roku szkolnego 2016/2017 lub zaplanuje z uczniami projekt edukacyjny (rok szkolny 2016/2017) 
  3. Lider i Nauczyciele SL-EG włączą się  z uczniami w organizację wydarzeń Tygodnia Edukacji Globalnej.

 

 Sieć Kordynatorów  -  Szkoły Liderów w projekcie EG 2016-2017
 
Regiony Koordynatorzy regionalni SzkołyLiderów 
kujawsko-pomorski                   Danuta Potręć  sieć szkół 
lubelski Agata Świdzińska  sieć szkół
lubuski Dorota Dąbrowska sieć szkół
łódzki I 
łódzki II
Ewa Derecka
Małgorzata Ziarnowska
sieć szkół
mazowiecki I
mazowiecki II
Hanna Habera
Marzena Tudek
sieć szkół
małopolski Jadwiga Dąbrowska sieć szkół
opolski Joanna Radziewicz sieć szkół
podlaski Danuta Sokołowska sieć szkół
pomorski Hanna Szulman-Kudrin sieć szkół
podkarpacki Wiesław Śnieżek sieć szkół
ślaski I 
śląski II
Anna Czarlińska-Wężyk
Dorota Szewczyk
sieć szkół
dolnoślaski Liliana Zabierowska sieć szkół
świętokrzyski Maria Bednarska sieć szkół
warmińsko-mazurski Jolanta Grędzińska-Kosiorek                            sieć szkół
wielkopolski I
wielkopolski II
Ewa Krieger
Marzanna Chobot-Kłodzińska           
sieć szkół
zachodniopomorski Anna Wallkowiak sieć szkół

 

Polecamy