Koordynatorzy regionalni i Trenerzy projektu 2018-2019

 +

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie
Aleje Ujazdowskie 28

Grażyna Kurowska
ogólnopolski koordynator projektu 
Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie
grazyna.kurowska@ore.edu.pl

Aleksadra Gulińska
asystentka projektu ds.administracyjno-finansowych 
Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie
aleksandra.gulinska@ore.edu.pl

 


 

 

Województwo dolnośląskie

Trenerzy
Lilianna Zabierowska
Wrocław
lilka.zabierowska@wp.pl

Grażyna Jarmuż
Wrocław

 

Województwo kujawsko-pomorskie

Koordynator regionalny - Trener
Danuta Potręć
Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
danuta.potrec@kpcen-torun.edu.pl

Koordynator regionalny - Trener
Regina Strzemeska
Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli  w Toruniu
regina.strzemeska@kpcen-torun.edu.pl

 

Województwo lubelskie

Koordynator regionalny - Trener
Agata Świdzińska
Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie
UMCS w Lublinie
agataswidzinska1@onet.eu

Trener
Iwona Kryczka
Lublin
iwonakryczka@gmail.com
 

Województwo lubuskie

Koordynator regionalny - Trener
Dorota Dąbrowska
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.
dorota.dabrowska@womgorz.edu.pl

 

Województwo łódzkie

Koordynator regionalny - Trener
Małgorzata Ziarnowska
WODN w Sieradzu
ziarnosia@op.pl

Trener  
Agata Subczyńska
 

Województwo małopolskie

Koordynator regionalny - Trener
Bożena Stachowska
Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji
bozenastach@poczta.onet.pl

 
Koordynator  KIRE
Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji
Bogumił Strączek
bogumil.straczek@kire.pl
 
Trener
Jadwiga Dąbrowska
dabroja6@gmail.com
 

Województwo mazowieckie

Koordynator regionalny - Trener
Hanna Habera
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie
Wydział w Radomiu
hanna.habera@mscdn.edu.pl
 

Trener
Jarosław Dziubich
 

Województwo opolskie

Koordynatorki regionalne - Trenerki
Barbara Chyłka 
barbasia2@poczta.onet.pl

Elżbieta Wydra
 

Województwo podkarpackie

Koordynator regionalny - Trener
Urszula Szymańska-Kujawa
Podkarpackie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Rzeszowie. Oddział w Krośnie
ukujawa@pcen.pl
 

Trener
Wiesław Śnieżek
Podkarpackie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Rzeszowie. Oddział w Krośnie
wsniezek@pcen.pl

 

Województwo podlaskie

Koordynator regionalny - Trener

Elżbieta Babicz
Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
elababicz@interia.pl

Województwo pomorskie

Koordynator regionalny - Trener
Hanna Szulman-Kudrin
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
Szyhanna@op.pl

 

Województwo śląskie

Koordynator regionalny I -  Trener
Anna Czarlińska-Wężyk
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”  w Katowicach
aczarli@womkat.edu.pl

Koordynator regionalny II - Trener
Dorota Szewczyk
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
cdn.dyrektor@cdnsosnowiec.edu.pl
 

Trenerzy
Dobrosława Egner
Katowice
dobrota.egner@gmail.com

 

Województwo świętokrzyskie

Koordynator regionalny

Dorota Siwek
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
agnieszka.siwek@scdn.pl

Trener 
Maria Bednarska
maria.bednarska@scdn.pl

 

Województwo warmińsko-mazurskie

Koordynator regionalny - Trener
Jolanta Grędzińska - Kosiorek
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie  Filia w Olecku
kosiorek@wmodn.olsztyn.pl

Koordynator regionalny - Trener
Małgorzata Burba
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie  Filia w Olecku
burba@wmodn.olsztyn.pl

Województwo wielkopolskie

Koordynator regionalny - Trener
Marzanna Chobot - Kłodzińska
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w  Poznaniu
doradca.chobot-klodzinska@odn.poznan.pl

Trenerzy 

Ewa Krieger
krieger.ewa@gmail.com

Urszula Romanowska
Gniezno
ular71@o2.p

 

Województwo zachodniopomorskie

Koordynator regionalny - Trener (w trakcie ustaleń)

edukacja.globalna@ore.edu.pl

 

 

 

 


Polecamy