Materiały

        Zasoby edukacyjne dostępne na SHOLARIS  oraz w  e-Podręczniki  • Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju

  Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju

  11 lipca 2013

  Przewodnik dla nauczycieli

  Forum Odpowiedzialnego Biznesu na zlecenie Ministerstwa Gospodarki przygotowała publikację dla nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych na temat zrównoważonego rozwoju jako ważnej części edukacji globalnej.

  więcej
 • Młodzi dla świata - materiały pokonferencyjne

  10 września 2012

  Młodzież razem dla świata! - relacja i raport z konferencji Polskiej Akcji Humanitarnej, podsumowującej działania Szkół Humanitarnych i Szkół Globalnych, zorganizowanej 31 maja 2012 w Białobrzegach. Konferencja objęta była patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Partnerem konferencji był Ośrodek Rozwoju Edukacji.

  więcej
 • Jakość edukacji globalnej. Raport z przeglądu partnerskiego materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej

  Jakość edukacji globalnej. Raport z przeglądu partnerskiego materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej

  14 sierpnia 2012

  W lutym i marcu 2012 roku grupa robocza ds. edukacji globalnej przeprowadziła proces partnerskiego przeglądu realizowanych w Polsce inicjatyw z zakresu edukacji globalnej. Do udziału w przeglądzie zaprosiliśmy pracujące z tym obszarze organizacje, instytucje oraz akademików. Rezultaty odbytych w ramach przeglądu spotkań zaprezentowano podczas kwietniowego seminarium. Teraz prezentujemy publikację, która podsumowuje i systematyzuje wnioski z przeglądu oraz pracy warsztatowej uczestników seminarium.

  W wyniku przeglądu, w którym udział wzięło 20 organizacji i instytucji, wyłoniono dobre praktyki oraz opracowano rekomendacje  z następujących trzech obszarów działalności:

  • materiały edukacyjne,
  • akcje i działania kampanijne proponowane różnym grupom, w tym uczniom i uczennicom oraz nauczycielkom i nauczycielom,
  • programy wsparcia dla szkół i nauczycielek/nauczycieli.

  Raport "Jak badać w edukacji globalnej" (.pdf)

  więcej
 • Raport z seminarium Kształcenie i doskonalenie kadr nauczycielskich w zakresie edukacji globalnej

  Raport z seminarium "Kształcenie i doskonalenie kadr nauczycielskich w zakresie edukacji globalnej"

  14 sierpnia 2012

  W marcu 2012 roku odbyło się seminarium, będące kolejnym spotkaniem międzysektorowym dotyczącym rozwoju i umacniania edukacji globalnej w Polsce. Seminarium było adresowane przede wszystkim do przedstawicieli instytucji zajmujących się kształceniem i doskonaleniem kadry nauczycielskiej, do organizacji pozarządowych, które mają doświadczenie we współpracy z uczelniami i placówkami doskonalenia nauczycieli, jak również do innych aktorów mających wpływ na kształt oferty dydaktycznej kierowanej do nauczycieli lub przyszłych nauczycieli. W niniejszym raporcie znajdują się streszczenia wystąpień prelegentów oraz relację z dyskusji, która odbyła się w ramach seminarium.

  Raport z seminarium "Kształcenie i doskonalenie kadr nauczyielskich w zakresie edukacji globalnej" (.pdf)

  więcej

Polecamy